Exhibition Designs

Exposició “els Dissenys que han canviat el món” al RBG, Barcelona (2009)

Comissariat cintífic i artístic

Skills: Corporate