CASA AMB FUSTA

CASA AMB FUSTA

Habitatge unifamiliar aïllat a Llambilles, Girona.
Construcció a mida i sostenible mitjançant panells de fusta estructurals contralaminats (CLT).

Skills: Résidentiel