CASA-PORXO A LA FOSCA

 

CASA-PORXO A LA FOSCA

Casa familiar mediterrània d’ús estacional, on l’espai intermedi (porxo i pèrgola) és l’espai noble i principal de l’habitatge. L’interior es converteix alhora en un gran porxo quan s’obren les balconeres, mentre l’exterior envolta i penetra pel pati interior dins l’habitatge

Skills: Residential