Casa XL

 

Habitatge unifamiliar aïllat a Fornells de la Selva, Girona.

La vivenda es desenvolupa tota en planta baixa i en forma de “L” , deixant l’accés per la ròtula i abocant els espais més nobles al jardí principal, a les vistes i a l’assolellament. Un volum s’eleva en planta pis, la sala polivalent, que dóna versatilitat al programa requerit, i alhora ens dóna intimitat respecte als veïns posteriors.

En construcció.

Skills: Residential